Hållbart arbetsliv i Ljusdal: För vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsenheten, AME, har nyligen startat projektet Hållbart arbetsliv i Ljusdal, som vänder sig till vuxna som lever med psykisk ohälsa eller med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna ska bland annat ge deltagarna vägledning att både hitta och behålla ett arbete.

- Det som känns väldigt positivt är att vi krokar arm med deltagarna och utgår från deras vilja och resurser. På vägen mot jobb följer vi deltagarna så länge de har behov, säger Lisa Arvsten, projektledare.

Ett syfte med projektet är att minska risken för att en person hamnar mellan stolarna, mellan myndigheter där ingen har tydligt ansvar. Det sker genom stärkt samverkan mellan kommunen, sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och en gemensam metod för samordning.

Projektet finansieras via medel från Samordningsförbund Gävleborg och pågår till och med 31 mars 2024.

Kontakt

Lisa Arvsten, projektledare och coach
073-274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se