Feriearbetare bekämpade invasiva arter

Under veckan har fem av Ljusdals kommuns feriearbetare hjälpt till att bekämpa den invasiva växten jättebalsamin som tillsammans med lupiner, videkornell och kanadensiskt gullris är de vanligaste invasiva växterna i kommunen.

- Jättebalsamin växer där det är fuktigt och näringsrikt. Lupinerna däremot trivs bäst där det är torrt och näringsfattigt, säger Ljusdals kommuns ekolog Oskar Embretsen.

De fem ungdomarna har tillsammans med Oskar Embretsen, ekolog, och en handledare varit runt på fem platser i Ljusdal för att bekämpa Jättebalsamin.

- Det räcker att man rycker upp dem och lämnar avfallet på plats så har man stoppat en vidare utveckling. Om inte de redan har blommat, för då behöver man klippa bort de blommande delarna från växten och lämna avfallet på återvinningscentralen. Resterande delar på växten kan lämnas på plats, säger Oskar Embretsen.

Lupiner och Jättebalsamin är ett stort problem i Ljusdals kommun. För att bekämpa dessa arter behöver vi hjälpas åt säger Oskar Embretsen och önskar att alla håller koll i sin egen trädgård eller vid komposter i skogsområden.

- Det går verkligen att göra skillnad om man hjälps åt. Jättebalsamin har inte fått samma fäste som lupinerna har. Det betyder att vi lättare kan få bort arten från vår kommun, säger han.