Fast omsorgskontakt till medborgare med hemtjänst

Sedan 1 juli erbjuds medborgare med hemtjänst en fast omsorgskontakt. Några undantag finns då en fast omsorgskontakt eventuellt inte behövs, exempelvis om medborgaren endast har ett trygghetslarm eller enbart har matdistribution.

Det är riksdagen som har beslutat om den nya bestämmelsen om fast vårdkontakt i socialtjänstlagen. Syftet med en fast omsorgskontakt är bland annat att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den som har hemtjänst.

Syftet med att reglera rollen som omsorgskontakt är dels att verka för en mer enhetlig tillämpning av funktionen i hela landet, dels att ge ett tydligt mandat för hemtjänstutförare att utveckla rollen som fast omsorgskontakt.

Kontakt vid frågor eller funderingar
Anna Forsberg, verksamhetschef omsorgsförvaltningen
0651-76 14 12, anna.forsberg@ljusdal.se