Dags att söka resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul och nyår

Nu är det hög tid att planera och ansöka om resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul- och nyårshelgerna.

Riksfärdtjänst

Ansökan om resa med riksfärdtjänst, utanför länet, under jul- och nyårshelgen görs till kommunens färdtjänsthandläggare senast 21 november. Den som beviljas riksfärdtjänstresa ska boka den senast 9 december hos Serviceresor. Kunden får återkomma närmaste vardag före resan med besked om tid för hämtning.

Färdtjänst under julhelgen

  • Färdtjänst med specialfordon under julhelgen förbeställs senast 9 december. Kunden får återkomma 21 eller 22 december med besked om tid för hämtning.
  • Färdtjänst med personbil kan förbeställas tidigast 10 december.

Både specialfordonen och personbilarna kan bli fullbokade eftersom vissa färdtjänstkunder är beviljade ensamresor.

Färdtjänst under nyårshelgen

Färdtjänstresor med specialfordon eller personbil under nyårshelgen förbeställs tidigast 17 december.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0651-180 00

Serviceresor
Telefon: 0771-64 64 65.
Måndag-fredag 06:00-22:00.
Lördag och helgdagsafton 07:00-22:00.
Söndag och helgdag: 08:00-22:00