Bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Ljusdals kommun söker er, eller dig, som vill bli kontaktfamilj eller kontakperson för ett barn eller en ungdom.

Ibland behöver ett barn, en ungdom eller en familj hjälp om tillvaron inte riktigt fungerar. Då kan en kontaktperson eller kontaktfamilj ge exemeplvis extra stöd eller avlastning. Ansökan om att få en kontaktperson eller kontaktfamilj görs hos individ- och familjeomsorgen.