Avtackning, avtäckning och fika - festligt när anpassade grundskolan i Ljusdal slog på stort

Avtackningsfika, välkomstfika och en hejdundrande invigning. Det är vad personal och elever på Ljusdals anpassade grundskola bjöds på i det fina vädret.

Den 1 Juli 2023 bytte särskolorna i Sverige namn till den anpassade grundskolan. I Ljusdal valdes namnet "Den anpassade grundskolan i Ljusdal".

— Skolan funderade länge på hur vi skulle uppmärksamma detta namnbyte. Till slut kom skolan fram till att vi skulle tillverka en skylt med det nya namnet som skulle pryda skolans fasad. Industriprogrammet på Slottegymnasiet tog sig därefter an uppdraget, säger Linda Wikström, rektor på Ljusdals anpassade grundskola.

Under läsåret har en elev på industriprogrammet tillverkat skylten till skolan som en del av sitt examensarbete.

— Skolan fick tillbaka några förslag på hur skylten skulle kunna vara utformad och därefter valde eleverna på Ljusdals anpassade grundskola, via en omröstning, ut ett av förslagen, säger Linda Wikström.

Under invigningen av skylten passade även Linnea Van Wagenen, tillförordnad förvaltningschef på att tacka av rektor Bodig Grahn som lämnat över rektorskapet till Linda Wikström.

Det hölls ett kort tal och de båda rektorerna klippte gemensamt av bandet. Linnea Van Wagenen, tillförordnad förvaltningschef, avtäckte därefter skylten medan en av eleverna tillsammans med musikläraren Anders Wimark bjöd på en fanfar. Skolans alla elever bjöds på läsk, glass och popcorn.