Sökresultat

Din sökning Torghandel gav 23 träffar

Dokumentformat

 • Webbsidor 10
 • Nyheter 0
 • PDF 12
 • Office-dokument 1
 1. Fil/dokument Torghandel

  Torghandel Kommuner får enligt kommunallagen själv avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs polisens tillstånd för torghandel, men om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd. I Ljusdals kommun finns torghandelsföreskrifter

  Senast ändrad: 2021-06-17 10.28 • Storlek: 29.4 kB

 2. Underlag till

  Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser vid Södra Järnvägsgatan (Åkersta 13:4 och 13:5). Se kartbilagor. Fasta och tillfälliga saluplatser 3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga

  Senast ändrad: 2021-01-14 13.12 • Storlek: 26.6 kB

 3. Underlag till

  dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser vid Södra Järnvägsgatan (Åkersta 13:4 och 13:5). Se

  Senast ändrad: 2019-02-01 14.26 • Storlek: 135.4 kB

 4. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+p\345+del+av+Postplan+i+Ljusda1.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel på del av Postplan i Ljusdal 1993-07-01 Tillstånd Tekniska kontoret ansöker om tillstånd hos polismyndigheten enligt allmän och särskild ordningsstadga för upplåtelse av torghandelsplatser på Postplan i avvaktan på att torghandelsstadga antas och fastställs dock längst till utgången av 1993. För kommunens

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 132.7 kB

 5. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+vid+S\366dra+J\344rnv\344gsgatan+i+Ljusdal.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel vid Södra Järnvägsgatan i Ljusdal 1994-05-24 Samhällsbyggnadsförvaltningen upplåter torghandelsplatser på fastigheterna Åkersta 13:4 och 13:5. För kommunens upplåtelse gäller nedan angivna föreskrifter. Försäljningsplats Platser 6 x 12 m enligt kartbilaga. Tillfällig saluplats upplåts för viss dag och anvisas

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 249.1 kB

 6. Fil/dokument Bidrag och tillstånd

  Bidrag och tillstånd Vägbelysningsbidrag Gräva på allmän mark Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för näringsidkare Transporttillstånd Markupplåtelse Torghandel Relaterade sidor Tillstånd och regler för företag

  Senast ändrad: 2020-03-05 07.51 • Storlek: 28.3 kB

 7. Fil/dokument Tillstånd och regler för företag

  utbildning Heta Arbeten Skyltar Systematiskt brandskyddsarbete Torghandel Uteserveringar Vatten Vindkraft

  Senast ändrad: 2022-01-26 16.51 • Storlek: 43.3 kB

 8. Fil/dokument Bestämmelser (lokala föreskrifter)

  ordningsföreskrifter för torghandel , 26.6 kB. Områdeskartor Lokala ordningsföreskrifter - Färila centrala delar , 710.6 kB. Lokala ordningsföreskrifter - Färila kyrkogård , 356.3 kB. Lokala ordningsföreskrifter - Järvsö centrala delar , 797.8 kB. Lokala ordningsföreskrifter - Järvsö kyrkogård , 531.5 kB. Lokala ordningsföreskrifter - Ljusdals centrala delar , 3 MB

  Senast ändrad: 2021-11-15 13.21 • Storlek: 30.3 kB

 9. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd och bidrag

  Kontakta oss - Tillstånd och bidrag Serveringstillstånd Margareta Andersson 0651-182 74 margareta.meka.andersson@ljusdal.se Grävtillstånd Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-183 47 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Kim

  Senast ändrad: 2021-06-17 10.33 • Storlek: 41.6 kB

 10. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd & bidrag

  Kontakta oss - Tillstånd & bidrag Serveringstillstånd Margareta Andersson 0651-182 74 margareta.meka.andersson@ljusdal.se Grävtillstånd Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-183 47 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Kim Magnusson

  Senast ändrad: 2019-06-14 09.14 • Storlek: 41.8 kB