Sökresultat

Hittade du inte det du sökte?

Vi jobbar hela tiden med att förbättra sökfunktionen på vår webbplats. Hjälp oss gärna genom att fylla i formuläret här och skicka till oss.

Obs! Om du vill ha sökträffar som gäller Självservice - kommunens e-tjänster och blanketter, Slottegymnasiet, Ljusdal Energi eller Ljusdalshem så rekommenderas du att besöka dessa hemsidor för att söka information, se länkar nedan.

Din sökning Torghandel gav 25 träffar

Dokumentformat

 • Webbsidor 9
 • Nyheter 0
 • PDF 15
 • Office-dokument 1
 1. Fil/dokument Torghandel

  Torghandel Kommuner får enligt kommunallagen själv avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs polisens tillstånd för torghandel, men om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd. I Ljusdals kommun finns torghandelsföreskrifter

  Senast ändrad: 2023-10-17 12.00 • Storlek: 30.3 kB

 2. Underlag till

  dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser vid Södra Järnvägsgatan (Åkersta 13:4 och 13:5). Se

  Senast ändrad: 2019-02-01 14.26 • Storlek: 135.4 kB

 3. Underlag till

  Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser vid Södra Järnvägsgatan (Åkersta 13:4 och 13:5). Se kartbilagor. Fasta och tillfälliga saluplatser 3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga

  Senast ändrad: 2021-01-14 13.12 • Storlek: 26.6 kB

 4. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+p\345+del+av+Postplan+i+Ljusda1.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel på del av Postplan i Ljusdal 1993-07-01 Tillstånd Tekniska kontoret ansöker om tillstånd hos polismyndigheten enligt allmän och särskild ordningsstadga för upplåtelse av torghandelsplatser på Postplan i avvaktan på att torghandelsstadga antas och fastställs dock längst till utgången av 1993. För kommunens

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 132.7 kB

 5. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+vid+S\366dra+J\344rnv\344gsgatan+i+Ljusdal.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel vid Södra Järnvägsgatan i Ljusdal 1994-05-24 Samhällsbyggnadsförvaltningen upplåter torghandelsplatser på fastigheterna Åkersta 13:4 och 13:5. För kommunens upplåtelse gäller nedan angivna föreskrifter. Försäljningsplats Platser 6 x 12 m enligt kartbilaga. Tillfällig saluplats upplåts för viss dag och anvisas

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 249.1 kB

 6. Fil/dokument Tillstånd och regler för företag

  Räddningstjänstens tillstånd Räddningstjänstens utbildning Heta Arbeten Skyltar Systematiskt brandskyddsarbete Tillstånd från Polisen Torghandel Uteserveringar Vatten Vindkraft

  Senast ändrad: 2023-03-03 10.41 • Storlek: 46.1 kB

 7. Fil/dokument Bestämmelser (lokala föreskrifter)

  Handlingar Ljusdals kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter - Protokoll Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Allmänna bestämmelser VA Lokala föreskrifter för renhållning av gångbana med mera Områdeskartor Lokala ordningsföreskrifter - Färila centrala delar Lokala ordningsföreskrifter - Färila kyrkogård Lokala ordningsföreskrifter - Järvsö

  Senast ändrad: 2023-11-14 08.36 • Storlek: 31.1 kB

 8. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd och bidrag

  Kontakta oss - Tillstånd och bidrag Serveringstillstånd Johannes Nyberg 0651-180 00 johannes.nyberg@ljusdal.se Grävtillstånd Kim Magnusson 0651-180 00 kim.magnusson@ljusdal.se Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-180 00 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-180 00 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Kim Magnusson 0651-180

  Senast ändrad: 2023-10-17 08.38 • Storlek: 41.4 kB

 9. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd & bidrag

  Kontakta oss - Tillstånd & bidrag Serveringstillstånd Johannes Nyberg 0651-180 00 johannes.nyberg@ljusdal.se Grävtillstånd Kim Magnusson 0651-180 00 kim.magnusson@ljusdal.se Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-180 00 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-180 00 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Kim Magnusson 0651-180 00

  Senast ändrad: 2019-06-14 09.14 • Storlek: 41.7 kB

 10. Fil/dokument Markupplåtelse

  reklamskyltar Sök tillstånd på polisen.se Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som är markägare för att få ett yttrande. Kommunen kan lämna villkor för markupplåtelsen i sitt yttrande till polisen och tar även ut en avgift för markhyra om markupplåtelsen blir godkänd. Om du är intresserad av att bedriva torghandel på platser som upplåtits

  Senast ändrad: 2023-09-20 09.26 • Storlek: 31 kB