Sökresultat

Din sökning Torghandel gav 19 träffar

Dokumentformat

 • Webbsidor 10
 • PDF 8
 • Office-dokument 1
 • Nyheter 0
 1. Fil/dokument Torghandel

  Torghandel Kommuner får enligt kommunallagen själv avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs polisens tillstånd

  Senast ändrad: 2019-02-01 14.27 • Storlek: 549 bytes

 2. Underlag till

  försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser vid Södra Järnvägsgatan (Åkersta 13:4 och 13:5). Se kartbilagor. Fasta och tillfälliga saluplatser 3 § På de allmänna

  Senast ändrad: 2015-12-22 15.39 • Storlek: 34.1 kB

 3. Underlag till

  ordningen. 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Västra delen av Postplan (Tälle 45:1) samt saluplatser

  Senast ändrad: 2019-02-01 14.26 • Storlek: 135.4 kB

 4. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+p\345+del+av+Postplan+i+Ljusda1.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel på del av Postplan i Ljusdal 1993-07-01 Tillstånd Tekniska kontoret ansöker om tillstånd hos polismyndigheten enligt allmän och särskild ordningsstadga

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 132.7 kB

 5. (Microsoft Word - Regler+-+F\366reskrifter+f\366r+torghandel+vid+S\366dra+J\344rnv\344gsgatan+i+Ljusdal.doc)

  REGLER Föreskrifter för torghandel vid Södra Järnvägsgatan i Ljusdal 1994-05-24 Samhällsbyggnadsförvaltningen upplåter torghandelsplatser på fastigheterna Åkersta 13:4 och 13:5. För kommunens

  Senast ändrad: 2015-09-11 16.10 • Storlek: 249.1 kB

 6. Fil/dokument Bidrag och tillstånd

  Bidrag och tillstånd Vägbelysningsbidrag Gräva på allmän mark Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för näringsidkare Transporttillstånd Markupplåtelse Torghandel Relaterade

  Senast ändrad: 2020-03-05 07.51 • Storlek: 234 bytes

 7. Fil/dokument Tillstånd och regler för företag

  brandskyddsarbete Torghandel Uteserveringar Vatten Vindkraft

  Senast ändrad: 2019-11-26 14.06 • Storlek: 460 bytes

 8. Fil/dokument Lokala ordningsföreskrifter

  ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun Karta lokala ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Releaterade sidor Ordningslagen

  Senast ändrad: 2016-02-22 15.32 • Storlek: 566 bytes

 9. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd och bidrag

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-183 47 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Anneli Westerlund 0651-181 25 anneli.westerlund@ljusdal.se

  Senast ändrad: 2020-04-28 11.12 • Storlek: 722 bytes

 10. Fil/dokument Kontakta oss - Tillstånd & bidrag

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Anders Berg 0651-183 47 anders.berg@ljusdal.se Kim Magnusson 0651-183 54 kim.magnusson@ljusdal.se Torghandel Anneli Westerlund 0651-181 25 anneli.westerlund@ljusdal.se

  Senast ändrad: 2019-06-14 09.14 • Storlek: 720 bytes