Kontakta oss - Tillstånd och bidrag

Serveringstillstånd

Johannes Nyberg

0651-180 00

johannes.nyberg@ljusdal.se

Grävtillstånd

Kim Magnusson

0651-180 00

kim.magnusson@ljusdal.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anders Berg

0651-180 00

anders.berg@ljusdal.se

Kim Magnusson

0651-180 00

kim.magnusson@ljusdal.se

Torghandel

Kim Magnusson

0651-180 00

kim.magnusson@ljusdal.se

Uteserveringar

Anders Berg

0651-180 00

anders.berg@ljusdal.se

Vägbelysningsbidrag

Kim Magnusson

0651-180 00

kim.magnusson@ljusdal.se