Torghandel

Kommuner får enligt kommunallagen själv avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte.

På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs polisens tillstånd för torghandel, men om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd.

I Ljusdals kommun finns torghandelsföreskrifter för del av Postplan samt vid Södra Järnvägsgatan i Ljusdal tätort.