Kontakta oss - Tillstånd & bidrag

Serveringstillstånd

Margareta Andersson

0651-182 74

margareta.meka.andersson@ljusdal.se

Grävtillstånd

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se

Torghandel

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se

Uteserveringar

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Vägbelysningsbidrag

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se