Kontakta oss - Rådgivning & service

Begravnings­ombud

Hans Hermansson

070-443 33 22

hans@surrendo.se

Bemötandeombud

Maria West Mutiso

0651-180 83

maria.west.mutiso@ljusdal.se

Borglig vigsel

Kommunlednings­kontoret

0651-181 11

kommun@ljusdal.se

Budget- och skuldrådgivning

Frida Norén

0651-180 87

budgetochskuld@ljusdal.se

Energi- och klimatrådgivning

Josefine Karlsson

0651-181 16

josefine.karlsson@ljusdal.se

Familjerådgivning

0770-33 99 24

Kommunarkivarie

Isabell Cavallin

0651-180 16
073-028 50 16

kommunarkivet@ljusdal.se

Notarius publicus

Christer Sammens

070-671 05 41

christer.sammens@telia.com

Överförmyndare och god man