Kontakta oss - Rådgivning & service

Begravnings­ombud

Agneta Tingelöf

070-191 25 21

Bemötandeombud

Vakant

Borgelig vigsel

Kommunlednings­kontoret

0651-181 11

kommun@ljusdal.se

Budget- och skuldrådgivning

Frida Norén

0651-180 87

budgetochskuld@ljusdal.se

Energi- och klimatrådgivning

Rådsökande kan kontakta vem som helst av energi- och klimatrådgivarna i länet.

Familjerådgivning

0770-33 99 24

Kommunarkivarie

Isabell Cavallin

0651-180 16

kommunarkivet@ljusdal.se

Notarius publicus

Christer Sammens

070-671 05 41

christer.sammens@telia.com

Överförmyndare och god man