Kontakta oss - Kommunkansliet

Administrativ chef

Karin Höglund

0651-181 12

karin.hoglund@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Samhällsservicenämnden

Ulrica Swärd Bütikofer

0651-183 03

ulrica.sward.butikofer@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Omsorgsnämnden

Kristina Bergström

0651-181 11

kristina.bergstrom@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Arbetsmarknads- och socialnämnden

Åsa Älander

0651-182 71

asa.alander@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Utbildningsnämnden

Kristina Bergström

0651-181 11

tina.mansson@ljusdal.se

Registrator/­Dokumentcontroller

Lisa Åberg

0651-181 09

lisa.aberg@ljusdal.se

Kommunarkivarie

Isabell Cavallin

0651-180 16

kommunarkivet@ljusdal.se

Arkivarieassistent

Margareta Danhard

0651-76 13 20

margareta.danhard@ljusdal.se

Kommundirektör

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se