Explosiva varor

Du som hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd.

Tillstånd för hantering av explosiva varor söker du hos Kommunalförbundet Södra Hälsingland.

Vad är en explosiv vara

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar, även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva varor.

Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor.

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning.