Trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs det en trafikanordningsplan, TA-plan. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka anordningar och vägmärken som behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att TA-planen är tydlig.

Vi rekommenderar dig att läsa handboken "Gatuarbete i tätort" från Sveriges kommuner och regioner innan du ansöker om TA-plan.

Om det finns ett behov av totalavstängning ska en TA-plan redovisa omledning av trafiken. Utmärkningsansvarig med godkänd utbildning för uppdraget ska finnas på arbetsplatsen när aktivt arbete pågår.


Hur ansöker man?

Du gör ansökan i systemet Kommunmark.

  1. Du som ska ansöka ska registera dig i Kommunmark, handläggningstiden är 5 arbetsdagar.
  2. Välj Ansök om TA-plan i Kommunmark.
  3. Vi kommer att kommunicera med dig genom Kommunmark, ex vid komplettering, frågor osv.

Ansökan ska skickas in minst 5 arbetsdagar innan arbetet ska börja. Arbetet får inte påbörjas innan Ljusdals kommun tagit del av och behandlat ansökan. Vid akuta arbeten ska TA-planen skickas in senast nästkommande arbetsdag. Om TA-planens giltighet har gått ut och arbetet inte är slutfört, måste du via Kommunmark ansökan om förlängning.

Tänk även på att det kan krävas polistillstånd vid upplåtande av allmän plats, beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Ex. vid uppställning av skylift, container, arbetsbod, byggställning. Reklamskyltar kräver också tillstånd, och ibland även bygglov.

Om du inte använder dig av ritsystemet i Kommunmark:
Gör en tydlig trafikanordningsplan som visar skyltar, vägomledning och avstängning. TA-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på och det bör finnas gatunamn.

Gatuarbete i tätort

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se