Mobila farthinder

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen.

Du som ansöker står själv för kostnaderna för farthindret. Man kan få tillståndet beviljat mellan 15 maj - 15 oktober (tiderna kan variera pga sandupptagning/snöskottning).

Krav för att få sätta ut mobila farthinder

  • Gatan där hindren ska finnas måste ha utfarter från villor eller boenden med liknande karaktär och sökanden ska vara boende på aktuell gata.
  • Gatan ska vara fri från linjetrafik.
  • Du som ansöker får själv stå för kostnaderna av det mobila farthindret. (anläggning, skyltning, skötsel, lagring över vintern etc)
  • Tillståndet gäller för 1 år i taget.

Ansökan ska skickas in senast 31 maj.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se