Gräva på allmän mark

För att få gräva i kommunens mark behöver du ett tillstånd från Ljusdals kommun. Tillståndet måste vara klart innan du börjar gräva. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Gräver du i gator eller gång- och cykelvägar behöver du också ha en tillfällig trafikanordningsplan som visar hur framkomligheten och säkerheten ser ut för trafikanterna och arbetarna medan grävarbetet pågår. Ibland behöver du även ha en sådan så kallad TA-plan även för andra typer av arbeten som påverkar trafiken.

2022-09-26 fastställde Kommunfullmäktige kommunens Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark.

Riktlinjerna är framtagen för att underlätta för de aktörer, anläggningsägare med flera som planerar att genomföra schakt, eller andra typer av arbeten inom Ljusdals kommun. Taxorna som är fastställda finns att läsa i riktlinjerna. Det är anläggningsägaren som har ansvar för att Ljusdals kommuns riktlinjer följs.

Hur ansöker man?

Du som ansöker i systemet Kommunmark. Gör såhär steg för steg:

  1. Är grävarbetet akut fyller du i en ansökan senast dagen efter det att du börjat gräva.
  2. Du som ska ansöka ska registera dig i Kommunmark, handläggningstiden är 5 arbetsdagar.
  3. Välj Ansök om grävtillstånd i Kommunmark.
  4. Du kommer bland annat att få frågor om var, när, hur och varför du vill gräva.
  5. Vi kommer att kommunicera med er genom Kommunmark, ex vid komplettering, frågor osv.
  6. När ditt grävtillstånd är beviljat och din TA-plan komplett går du in och anmäler när du börjar ditt grävarbete.
  7. När arbetet är avslutat anmäler du det i Komunmark så bokar vi en tid med projektansvarig för inspektion.
  8. Är ni inte klar med arbetet under angiven tidsperiod kan ni via Kommunmark ansöka om förlängning.
  9. När vi är nöjda med hur du återställt efter grävarbetet markerar vi ärendet som avslutat i Kommunmark. Observera att om du gjort ett dåligt underarbete vid återställningen kan vi ändå komma att återkomma till dig. Det kan till exempel vara om det uppstår hål eller upphöjningar i trottoaren eller körbanan.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se