Gräva på allmän mark

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning.

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd.

Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen kan vara i form av en karta, eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.