Medling och brottsförebyggande verksamhet

Ett möte med möjligheter

Medling är en betydelsefull möjlighet för den som utsatts för ett brott, och den som begått brottet, att mötas och samtala om det som har hänt. En opartisk medlare är med och ger stöd till båda parter. Mötet ger möjlighet att få nya perspektiv på det som har hänt, hantera konsekvenserna och att lättare kunna gå vidare.

Mötet ska kännas tryggt

Medling genomförs bara om det finns goda förutsättningar till ett bra möte. Innan mötet samtalar du enskilt med medlaren om vad medling kan innebära och dina förhoppningar. Medlaren bidrar till att mötet blir tryggt. Det som sägs stannar mellan parterna och medlaren.

Medling är frivilligt

Erbjudande om medling gäller främst vid brott som begåtts av unga mellan 12 och 21 år, enligt lagen om medling vid anledning av brott (2002:445). Det är ett komplement till rättsprocessen och ersätter inte en eventuell rättegång.

Kontakt

Medlare
Krister Rundqvist
070-252 56 96

Jonas Galfvensjö
073-083 51 42

Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)

Polisen
114 14