Hemtjänstutförare

Ljusdals kommun har tillämpat lagen om valfrihetssystem (LOV) sedan 2010.

I dagsläget är fem företag godkända av kommunen som utförare. Två är godkända för både omvårdnad och service, de andra tre företagen utför enbart för serviceinsatser.

Utförare som tecknat avtal med Ljusdals kommun är:

  • Addera Omsorg
  • Bäckströms Hem- och Företagstjänster
  • Ljusdals kommun, omsorgsförvaltningen

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika hemtjänstenheterna. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.