Hemtjänstutförare

Ljusdals kommun har tillämpat lagen om valfrihetssystem (LOV) sedan 2010.

I dagsläget är tre utförare godkända av kommunen. Två är godkända för både omvårdnad och service, den tredje utföraren utför enbart serviceinsatser.

Utförare som tecknat avtal med Ljusdals kommun är:

  • Addera Omsorg
  • Bäckströms Hem- och Företagstjänster
  • Ljusdals kommun, omsorgsförvaltningen

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika hemtjänstenheterna. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.