Hemtjänstutförare

Ljusdals kommun har tillämpat lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst sedan 2010. LOV innebär att den som fått hemtjänst beviljad av Ljusdals kommun själv väljer vem som ska utföra insatserna, antingen av kommunen eller av privat utförare som godkänts av kommunen. Du kan senare byta utförare om du vill.

Utförare som tecknat avtal med Ljusdals kommun är:

  • Addera Omsorg
  • Ljusdals kommun, omsorgsförvaltningen

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika hemtjänstenheterna. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.