Frågor och svar - Näringsliv

Hittar du inte det du söker? Mejla narljus@ljusdal.se så hjälper vi dig.

Näringsliv

Finns det bidrag till företag?

Både ja och nej - det beror på bransch, investering och ort.
Läs mer på:

Jag letar ett företag i Ljusdals kommun?

Enklast är att titta på vår hemsida. Hittar du inte företaget där, kontakta näringslivskontoret på narljus@ljusdal.se eller ring 0651-188 00, så försöker vi hjälpa dig med det.

Vem ska jag prata med om jag vill starta eget företag?

Kontakta kommunens näringslivskontor NärLjus, så bokar vi in en tid hos en rådgivare, kostnadsfritt:

0651-188 00
narljus@ljusdal.se

Jag är företagare och skulle vilja prata med någon om mitt företag

Kontakta kommunens näringslivskontor NärLjus, så bokar vi in en tid hos en rådgivare, kostnadsfritt:

0651-188 00
narljus@ljusdal.se

Jag vill flytta till Ljusdals kommun med mitt företag

Kontakta kommunens näringslivskontor NärLjus, så lotsar vi dig vidare i de möjligheter som finns. Boka gärna en tid hos oss, kostnadsfritt:

0651-188 00
narljus@ljusdal.se

Finansiering för företag

Jag ska köpa en ny maskin, kan jag få hjälp med finansering?

Privatägda små och medelstora företag, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor, kan söka investeringsbidrag genom Region Gävleborg. De kräver att:

 • företaget är stationerat i Ljusdals kommun
 • företaget inte har påbörjat köpet
 • investeringen ska bidra till fler arbetstillfällen
 • företaget ska ha en egen produkt eller tjänst
 • bidraget inte får konkurrera ut den lokala marknaden, och det ska finnas kunder även utanför länsgränsen
 • eget arbete är inte en godkänd kostnad, utan måste utföras av ett fristående företag

Bidrag lämnas inte till:

 • köp i form av avbetalning eller leasing

I vår kommun spelar det roll var du har ditt företag. I Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö och Hennan kan du får max 50 % av investeringen. I övriga delar av kommunen max 40 %. Totalt bidrag under en treårs period kan vara max 1 800 000 kr. Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på:  www.regiongavleborg.se

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Banklån och lån genom Almi kan också vara ett finansieringsätt:

Almi kan vara bra att ha kontakt med innan du tar investeringsbeslut, oavsett storlek på ditt företag eller vilken marknad du har. De är ett komplement till ditt banklån. Lånet ska betalas tillbaka på fem år, och som säkerhet nöjer man sig med de säkerheter som finns i företaget och en personlig borgen. Läs mer på www.almi.se

Vill du träffa Almi? Kontakta oss på NärLjus, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se

Jag ska bygga om eller bygga ut min lokal?

Privatägda små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka investeringsbidrag genom Region Gävleborg. De kräver att:

 • det endast är ny-, till- och ombyggnation
 • företaget är stationerat i Ljusdals kommun
 • företaget inte har påbörjat investeringen 
 • investeringen ska bidra till fler arbetstillfällen.
 • företaget ska ha en egen produkt eller tjänst.
 • bidraget får inte konkurrera ut den  lokala marknaden och det ska finnas kunder även utanför länsgränsen 
 • eget arbete är inte en godkänd kostnad utan måste utföras av ett fristående företag

Bidrag lämnas inte till:

 • renovering av befintlig lokal

I vår kommun spelar det roll vart du har ditt företag. I Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö och Hennan kan du får max 50% av investeringen. I övriga delar av kommunen max 40%. Totalt bidrag under en treårs period kan vara max 1 800 000 kr. Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på: www.regiongavleborg.se

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Banklån och lån genom Almi kan också vara ett finansieringsätt:

Almi kan vara bra att ha kontakt med innan du tar investeringsbeslut oavsett storlek på ditt företag eller vilken marknad du har. De är ett komplement till ditt banklån. Lånet ska betalas tillbaka på fem år och som säkerhet nöjer man sig med de säkerheter som finns i företaget och en personlig borgen. Läs mer på almi.se

Vill du träffa Almi? Kontakta oss på NärLjus, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se

Tips! Kolla tillstånd och regler gällande bygglov m m.

Jag ska göra en marknadsföringsinsats i mitt företag. Kan jag söka stöd?

Privatägda små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka investeringsbidrag genom Region Gävleborg. De kräver att: 

 • stödet är för en särskild marknadsföringsinsats inom en begränsad tidsperiod
 • företaget är stationerat i Ljusdals kommun
 • företaget inte har påbörjat investeringen 
 • investeringen ska bidra till fler arbetstillfällen
 • företaget ska ha en egen produkt eller tjänst
 • stödet får inte konkurrera ut den  lokala marknaden och det ska finnas kunder även utanför länsgränsen
 • eget arbete är inte en godkänd kostnad utan måste utföras av ett fristående företag 

Stödet lämnas inte till:

 • ta fram en hemsida
 • tryckkostnader
 • återkommande annonsering och abonnemang

I Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö och Hennan kan du får max 50% av investeringen. I övriga delar av kommunen max 40%. Totalt bidrag under en treårs period kan vara max
1 800 000 kr. Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på: www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/Foretagsstod/

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Banklån och lån genom Almi kan också vara ett finansieringsätt:

Almi kan vara bra att ha kontakt med innan du tar investeringsbeslut oavsett storlek på ditt företag eller vilken marknad du har. De är ett komplement till ditt banklån. Lånet ska betalas tillbaka på fem år och som säkerhet nöjer man sig med de säkerheter som finns i företaget och en personlig borgen. Läs mer på almi.se

Vill du träffa Almi? Kontakta oss på NärLjus, 0651-188 00 eller narljus@ljusdal.se

Jag ska utveckla min företagsprodukt. Hur gör jag?

Här finns det flera vägar att gå gällande stöd från Region Gävleborg. Ta kontakt med oss på NärLjus så hjälper vi dig vidare.

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Jag behöver någon som hjälper mig att göra hemsidan flerspråkig, certifïera eller kompetensutveckla.

Privatägda små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka konsultcheck genom Region Gävleborg. De kräver att:

 • företaget är stationerat i Ljusdals kommun 
 • företaget inte har påbörjat köpet 
 • investeringen ska bidra till fler arbetstillfällen
 • stödet får inte konkurrera ut den  lokala marknaden och det ska finnas kunder även utanför länsgränsen.
 • Eget arbete är inte en godkänd kostnad utan måste utföras av ett fristående företag 

Du kan få max 50% i bidrag och högst 150 000 kr. Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på: www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/Foretagsstod/

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Jag och två andra företag vill göra en gemensam satsning på marknadsföring / produktutveckling i form av tjänst. Kan vi söka stöd?

Ja, ni kan söka samverkansprojekt om ni är tre fristående företag, du kan alltså inte gå ihop med någon du har som kund.

Region Gävleborg kräver att:

 • det är en immateriel investering
 • företagen är stationerat i Ljusdals kommun 
 • företagen inte har påbörjat köpet
 • investeringen ska bidra till fler arbetstillfällen.
 • Bidraget får inte konkurrera ut den  lokala marknaden och det ska finnas kunder även utanför länsgränsen. 

Ni kan få max 50% av investeringen och totalt bidrag från Region Gävleborg under en treårs period kan vara max
1 800 000 kr för er tillsammans.  Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på: http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/Foretagsstod/

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Jag har nyss startat företag, kan jag få hjälp att komma igång?

Ja, om ditt företag är max 2 år gammalt kan du söka mikrostöd som innebär att du kan investera för max 60 000 kr, och av dessa kan du få max 50% i bidrag och högst
30 000 kr.

Region Gävleborg kräver att: 

 • företagen är stationerat i Ljusdals kommun 
 • företagen inte har påbörjat investeringen
 • stödet får inte konkurrera ut den lokala marknaden
 • företaget ska ha en egen produkt eller tjänst

Ansökningar tas emot löpande och blanketter hittar du på: www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/Foretagsstod/

Vill du träffa Region Gävleborg? Tid för digitalt möte eller på plats kan bokas på 0651-188 00 eller via: narljus@ljusdal.se

Jag har uppfunnit en ny produkt, hur gör jag?

Grattis!

Vi tipsar om att genom www.almi.se kan du som företagare/innovatör/uppfinnare få stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.

Det finns också fler organsationer som kan stötta dig:

Tips om andra finansieringsvägar

Är du intresserad av och vill veta mer om riskkapital samt affärsänglar besök Svenska Riskkapitalföreningen.