Inköp och upphandling

Ljusdals kommuns inköpsorganisation

Från och med 1 januari 2020 ansvarar Ljusdals kommun själv för alla sina nya upphandlingar, oavsett belopp. Ett av syftena är att komma närmare leverantörerna och kunna göra mer lokala upphandlingar. När det bedöms fördelaktigt samarbetar hälsingekommunerna och gör gemensamma upphandlingar, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören.

Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Pågående upphandlingar - Hälsingekommuner

Ljusdal

Hudiksvall

Bollnäs

 • Hantverkartjänster- Stängselarbeten 2022-10-21

  Uppdragen består av planerade och oplanerade stängselarbeten. Exempelvis uppförande och service av stängsel, stolpar och grindar i anslutning till skolor, förskolor, idrottsplatser, arbetsområden, förråd mm samt nödvändiga markarbeten för montering av stängsel, stolpar och grindar.
  Publicerad:
 • Funktionsupphandling av tjänsten ljus - Bollnäs kommun 2022-10-26

  Bollnäs kommun genomför en funktionsupphandling gällande tjänsten "ljus".

  Bollnäs kommun har under en avtalsperiod om 5 år upphandlat ljus som tjänst i förskolor och skolor i kommunen. Det har i korthet inneburit att ljuslösningen, som innefattar lampor och armaturer, har hyrts av leverantören och...

  Publicerad:
 • Flyttjänster- Inköpssamverkan Mitt 2022-10-20

  Uppdraget omfattar:

  Flyttjänster med en bedömd kostnad understigande 100 000 SEK per tillfälle.
  Flyttjänster med en bedömd kostnad överstigande 100 000 SEK per tillfälle.
  I uppdraget ingår även demontering och montering av inventarier och inredning samt packning, emballering och transport till...

  Publicerad:

Söderhamn

 • Dagligvaror till Söderhamns kommun 2022-10-20

  Upphandlingen omfattar ramavtal för konsumentförpackade livsmedel (dagligvaror) till verksamheter inom Söderhamns kommun. Inköpen ska främst kunna genomföras på plats i butik.

  Avtalet ska ses som ett komplement och avser inköp av mindre förpackningar, s.k. konsumentförpackningar, mindre husgeråd,...

  Publicerad:
 • Flyttjänster- Inköpssamverkan Mitt 2022-10-20

  Uppdraget omfattar:

  Flyttjänster med en bedömd kostnad understigande 100 000 SEK per tillfälle.
  Flyttjänster med en bedömd kostnad överstigande 100 000 SEK per tillfälle.
  I uppdraget ingår även demontering och montering av inventarier och inredning samt packning, emballering och transport till...

  Publicerad:
 • Halkbekämpningsmaterial - Söderhamn 2022-10-13

  Söderhamns kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial inför kommande vintersäsonger. De produkter som i första hand avses är makadam 2/7 och saltinblandad sandningssand.
  Publicerad:
 • Port expansion Orrskär 2022-11-30

  Söderhamns Kommun avser att uppföra en ny kaj med tillhörande terminalyta i Orrskärs hamn.

  Syftet är att möjliggöra utökad godshantering genom att en minst 100 m lång kaj anläggs med tillhörande utfyllnad av vattenområde för tillskapande av ny terminalyta.

  För att erhålla tillräckligt vattendjup...

  Publicerad:
 • Centrumutveckling etapp 2 samt kajrenovering - Söderhamn 2022-10-20

  Söderhamns kommun genomför en upprustning och förnyelse av centrum utmed Söderhamnsån och mellan Källgatan och Norralagatan. Genomförandet delas in i tre etapper åren 2022-2024.
  Denna del (etapp 2) omfattar färdigställande av den norra sidan av Söderhamnsån, från Strykjärnsparken-Skolhusgatan i...

  Publicerad:
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17

  Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution
  Publicerad:
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17

  Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV, i Söderhamns kommun.

  Beskrivning

  Söderhamns kommun, inbjuder er att lämna ansökan om att bli utförare av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

  Ansökan ska lämnas...

  Publicerad:

Ovanåker

 • Omläggning av naturgräsplan 2022-11-03

  Projektet avser omläggning av naturgräsplan 105x63 meter inklusive
  dränerande lager samt VA. Arbetet skall utföras enligt Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan, REV C 2015:01.

  Publicerad:
 • Hantverkartjänster- Stängselarbeten 2022-10-21

  Uppdragen består av planerade och oplanerade stängselarbeten. Exempelvis uppförande och service av stängsel, stolpar och grindar i anslutning till skolor, förskolor, idrottsplatser, arbetsområden, förråd mm samt nödvändiga markarbeten för montering av stängsel, stolpar och grindar.
  Publicerad:
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31

  Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med anknytning till IT, genom ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS).
  Publicerad:

Nordanstig

Pågående upphandlingar - Gävleborgs län

Alla upphandlande enheter eller myndigheter

Kontakta oss

Obs! Om du vill ta del av samtliga upp­handlande enheter eller myndigheter, exempelvis energibolag, fastighetsbolag klicka på länken Aktuella upphandlingar - Gävleborg eller Pågående upphandlingar - Gävleborgs län (+/- funktion).