Medborgardialog och samråd

Människorna är alltid kommunens största tillgång och ett ökat medborgar­inflytande bidrar till den lokala utvecklingen. Välkommen till våra dialoger och samråd och påverka hur ditt Ljusdal ska utvecklas.

Har du frågor, maila till: kommun@ljusdal.se

Aktuellt

Kontakta oss

kommun@ljusdal.se

Relaterade sidor