Medborgardialog och samråd

Människorna är alltid kommunens största tillgång och ett ökat medborgar­inflytande bidrar till den lokala utvecklingen. Välkommen till våra dialoger och samråd och påverka hur ditt Ljusdal ska utvecklas.

Har du frågor, maila till: kommun@ljusdal.se

Aktuellt

  • Frågor om FÖP Öjeberget?

    FÖP:en (den fördjupade översiktsplanen) för Öjeberget i Järvsö har varit ute på samråd, ändringar har gjorts och den är nu redo för granskning. Vill du veta mer om processen, ställa frågor eller läsa igenom handlingarna? Nu har du chansen.

  • Förlängd svarstid för synpunkter på fördjupad översiktsplan Öjeberget

    På grund av den pågående pandemin förlängs svarstiden för den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget i Järvsö till 28 april. En digital föredragning om den fördjupade översiktsplanen håller på att förberedas och vi återkommer så snart som möjligt med mer information om den.

  • Delaktighetsmodell för Ljusdals kommun

    Ljusdals kommun håller på att arbeta fram en modell för delaktighet i kommunens utveckling. Som en del i det arbetet vill vi gärna att så många som möjligt tycker till om utkastet