Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta i vallokal, i röstningslokal, via lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds du möjlighet att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare.

Behovet anmäls senast måndag 27 maj.
Ett rundkörningsschema kommer sedan att upprättas med tider som meddelas de som anmält behov.

Anmäl till valkansliet: 0651-180 00 (växel)

Kontakta oss

Valkansliet, nå oss via
Kontaktcenter:

Telefon: 0651-180 00

mail: valkansli@ljusdal.se
Karin Höglund
Roland Hamlin