Rösträtt

Vid valet till Europaparlamentet 9 juni 2024

  • Den som är svensk medborgare och som uppnått 18 års ålder senast på valdagen.

  • Medborgare i EU-länder som är folkbokförda i Sverige och som uppnått 18 års ålder senast på valdagen kan välja om de vill rösta i det svenska valet eller i valet i sitt hemland. Om de vill rösta i det svenska valet måste de anmäla sig till den svenska röstlängden.

Kontakta oss

Valkansliet, nå oss via
Kontaktcenter:

Telefon: 0651-180 00

mail: valkansli@ljusdal.se
Karin Höglund
Roland Hamlin