Utbildningsnämnden

Under utbildningsnämnden lyder utbildningsförvaltningen med fem olika verksamhetsområden.

  • Förskola och barnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Vuxenutbildning

Nämnden består av nio ledamöter.

Nämnden har så kallade ”öppna sammanträden”. Det innebär att allmänhet och press kan delta som åhörare, förutom i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller när ärendet omfattas av sekretess.

Kontakta oss

Ordförande
Stina Bolin (S)
0651-181 81
stina.bolin@ljusdal.se

Vice. ordförande
Lena Svahn (-)
0651-181 92
lena.svahn@ljusdal.se