Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden har det politiska ansvaret för:

  • Bibliotek
  • Fritidsenheten
  • Fritidsgårdar
  • Gatapark
  • Kultur
  • Bygg och miljö
  • Räddningstjänst

Nämnden består av sju ledamöter.

Ordförande

Ulf Nyman (M)
ulf.nyman@ljusdal.se

Vice ordförande

Jens Furuskog (SD)
jens.furuskog@ljusdal.se