Samhällsservicenämnden

Under samhällsservicenämnden lyder samhällsserviceförvaltningen med nio olika verksamhetsområden.

  • Bibliotek
  • Fritidsenheten
  • Fritidsgårdar / Ungdomsfrågor
  • Gata/Park
  • Kultur
  • Miljöenheten
  • Plan- och bygg
  • Räddningstjänsten
  • Slottehubben

Nämnden består av sju ledamöter.

Samhällsservice­nämndens ordförande

Irene Jonsson (S)
0651-181 82
irene.jonsson@ljusdal.se

Kristoffer Hansson (-)
1:e vice ordförande

Sigurd Mattsson (C)
2:e vice ordförande