Överförmyndarnämnden Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare, två av vardera från varje kommun.

2:e vice ordförande

Roger Kastman (KD)
roger.kastman@ljusdal.se