Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för:

  • Biståndsbedömning
  • Hälso- och sjukvård
  • Socialpsykiatri
  • Stöd och omsorg/LSS
  • Äldreomsorg

Nämnden består av sju ledamöter.

Ordförande

Maud Jonsson (L)
maud.jonsson@ljusdal.se

Vice ordförande

Marie-Louise Hellström (LB)
marie-louise.hellstrom@ljusdal.se