Jävsnämnden

Beslut inom miljö, plan- och bygg samt räddningstjänst tas i externa fall av samhällsservicenämnden. När samhällsservicenämndens egna verksamheter är berörda på dessa områden fattar jävsnämnden beslut.

Ordförande

Per Olov Persson (M)
per-olov.persson@ljusdal.se

Vice ordförande

Kurt Ljung (SD)
kurt.ljung@ljusdal.se

Sekreterare

Kristin Wallberg
0651-181 40