Mötestider 2020

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

27

24

30
Inställt

27

25

15*

18.00
*budget

Kommun­styrelsen

9

6

12

6

7
28*

-

08.30
*budget

Kommunstyrelsens arbetsutskott

22

26

25

22

6
12*

10

08.30
*budget

Samhällsservicenämnden

8

11

10

7

19

16

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

21

18

24

21

19

16

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

8*

4

10

7

5

2
30

08.30
*ons

Omsorgsnämnden

15

19

18

22

13

3*
17

08.30
*budget

Utbildnings­nämnden

16

20

19

23

20

18

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


10


6


1

13.15


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

28

-

9*
30

14

18.00

Kommun­styrelsen

-

13

10

1
23*

12
26

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

27

16

13*
22

11

16

08.30

Samhällsservicenämnden

-

11

8

14

10

8

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

25

15

20

17

15

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

-

11

1

6

3

1

08.30

Omsorgsnämnden

-

19

24

21

24

9

08.30

Utbildnings­nämnden

-

20

17

22

19

10

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden

-

31

-

26

-

7

13.15