Fokus på pojkar och män i jämställdhetsarbetet

Det är av avgörande betydelse för kvinnors och mäns levnadsvillkor hur kommuner och landsting utformar sina verksamheter och hur de agerar som arbetsgivare. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor.
-Men vi kommer aldrig att förverkliga målet om ett jämställt samhälle om inte män och pojkar involveras mer och tar ansvar för frågan, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera fler män för att klara bemanningen i skola, vård och omsorg. Om män engagerar sig i våldsförebyggande arbete kan det leda till en minskning av det våld som drabbar kvinnor.

Inom Ljusdals kommuns förskolor och skolor finns ett pågående jämställdhetsarbete sedan tre år tillbaka som svarar mot regeringen och SKR:s satsning.  Kommunens har även börjat bygga upp en verksamhet riktad mot våldsutövare och våldsutsatta, där de erbjuds stöd och behandling utifrån ATV (Alternativ till våld).