En kommun fri från våld –
små steg tillsammans gör skillnad!

VÅLD är mera än sparkar och slag

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, i skolan, ute på våra gator och torg. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Ljusdals kommun arbetar med projektet "En kommun fri från våld", ett arbete som handlar om att förebygga våld.

Vad är våld?

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att veta vad våld är och detta är definitionen som Ljusdals kommun står bakom:

”Våld är varje handling som får dig att göra något mot din vilja, eller får dig att avstå från att göra något som du vill, genom att någon till exempel kontrollerar, hotar, skadar, skrämmer eller kränker dig.”

Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Syftet med “En kommun fri från våld” är att bidra till en kunskapsökning kring våld, genus och normer, samt att skapa ett långsiktigt systematiskt förebyggande arbete kring våld. Genom att arbeta förebyggande kring allt våld i samverkan, kan vi motverka att våld uppstår. På så sätt minskar vi mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.

Projektet pågår under ett år där ledningsgruppen får utbildning av organisationen MÄN, utbildningen bekostas av Länsstyrelsen Gävleborg, där även Bollnäs kommun och Sandvikens kommun deltar. Men arbetet tar inte slut efter det här året, det är bara början.