Ledningsgruppen för "En kommun fri från våld"

Ledningsgruppen har representanter från alla förvaltningar, de hjälps åt att sprida arbetet inom sina verksamheter.

Medverkande på bild, från vänster, bakre raden:
Robert Planeskog, rektor Stenhamreskolans högstadium. Inge Jansen, socialsekreterare barn och familjeenheten. Mikael Björk, kommundirektör. Malin Fundin, hållbarhetsstrateg och samordnare för En kommun fri från våld. Agneta Nylund, specialpedagog förskola. Helene Bengtsson, biståndshandläggare omsorgsförvaltningen. Mallan Bodfors, kurator Stenhamreskolans högstadium.

Främre raden: Karolin Grönholm, lärare SFI. Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna. Emel Wennergren, samordnare Våld i nära relation, IFO. Nora Selin, socialsekreterare ungdomsgruppen, barn- och familjeenheten. Maria Sellberg, anhörigkonsulent och enhetschef för anhörigstöd, omsorgsförvaltningen. Ida Albinsson, samordnare skola och socialtjänst SKOS. Karina Silfver Grahn, kurator Slottegymnasiet.

Saknas på bild gör: Linda Hedenskog, socialsekreterare vuxenenheten, Kristina Dahl, socialsekreterare ungdomsgruppen, barn- och familjeenheten.