Hit kan du vända dig för råd och stöd

Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld kan du vända dig till Ljusdals kommuns vuxenenhet för stöd.
Gäller det barn under 18 år som utsatts, eller bevittnat våld, kontaktas mottagningen. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med vuxenenheten, få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Gäller det vuxna: Vuxenenheten 073-064 43 18
Mer information om stöd

Gäller det barn 0-18 år: Mottagningen 0651 34 00 73

Det finns även flera olika stödjourer att vända dig till om du känner att du behöver prata med någon: