Vad kostar verksamheten, jämförelser mellan nyckeltal

I kategorierna nedan kan du jämföra nyckeltal samt kostnader inom olika områden.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det så kallade API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så, håll pekdonet över prickarna på grafen.

Folkmängd i Ljusdals kommun: 18 771 st. (2022-12-31) enligt SCB