Plus- och bankgiro

Kommunens plusgiro: 3 23 33-7

Kommunens bankgiro: 991-2569

Organisationsnummer: 212000-2320

VAT nr SE212000232001

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0032 3337
BIC-kod: NDEASESS