Offentlighet och sekretess

Medborgare har rätt till insyn i offentlig verksamhet

Enligt offentlighetsprincipen ska du som medborgare ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Det är en rättighet som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle, eftersom den också ger dig möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att:

  • Du som svensk eller utländsk medborgare har rätt att ta del av alla allmänna handlingar hos kommunen som inte är sekretessbelagda, det vill säga de handlingar som inte är hemlig
  • Du har rätt att se, läsa, skriva av, kopiera och diskutera de allmänna offentliga handlingarna. En handling kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på, eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Vissa av kommunens handlingar får inte lämnas ut

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får ett beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och enligt dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. GDPR är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.