Kartunderlag

För att ta fram egna kartunderlag till din ansökan om enskilt avlopp ska du följa länken till höger - Kartverktyg.

Till din ansökan ska du bifoga två kartor; en situationsplan samt en vattenkarta. Med hjälp av kartverktyget kan du mäta ut avstånd, rita och lägga till text. Från kartverktyget kan du sedan antingen spara ned dina kartor eller skriva ut dem. Nedan finns mer information kring vad de två kartorna behöver redovisa. Ta gärna hjälp av din entreprenör när du gör iordning kartunderlagen.

Situationsplan
Situationsplanen ska visa din fastighet, avloppsanläggningens tänkta placering inkl. brunnar, ledningar, reningsanordning samt eventuell utsläppspunkt.

Vattenkarta
På vattenkartan ska du markera alla vattenbrunnar samt energibrunnar inom 200 meters radie från den planerad avloppsanläggningen. Ange också vilken typ av brunn (borrad, källa, grävd eller energibrunn) det är. Finns det inga vattentäkter, skriv det.

Hjälp med att ta fram kartunderlag
Om du behöver hjälp med att ta fram kartunderlagen kan du kontakta Bygg- och miljöenheten. Vi kan då antingen posta eller maila kartunderlagen till dig. Du behöver dock alltid fylla i dem själv eller tillsammans med din entreprenör.

Kontakta oss

Kontaktcenter
0651-180 00

Miljöenheten
miljo@ljusdal.se

Kartor - Ljusdals kommun

Kartverktyg