Ansökan om enskilt avlopp

Förstora bilden

Den här sidan ger en översiktlig bild av alla steg för dig som planerar att göra om din avloppsanläggning.

STEG 1 - Kontakta en entreprenör för planering, dimensionering, tester och utformning

Kontakta en entreprenör som hjälper dig att planera och dimensionera din anläggning.

Bygg och Miljö rekommenderar att du använder en diplomerad entreprenör eftersom de är duktiga på att bedöma lämpliga lösningar för platsen. När du använder en diplomerad entreprenör får du också en garanti för anläggningen.

STEG 2 - Ansökan, ta hjälp av entreprenören

Innan du fyller i ansökningshandlingen ska du ta fram alla underlag samt genomföra nödvändiga undersökningar. Vad som ska bifogas för att ansökan ska anses vara komplett finns i checklista för ansökan om enskilt avlopp. Material och undersökningar till anmälan kan din entreprenör hjälpa dig med.

Ta hjälp av entreprenören för att fylla i ansökningsblanketten och kontrollera att ansökan är komplett genom att använda checklistan i länken ovan.

STEG 3 - Handläggning

Handläggningstiden för ansökan om enskilt avlopp är cirka 10 veckor.

Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2024 är 9896 kr vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 h. 2024 motsvarar detta 2474 kr. Se aktuell taxa här.

OBS! Avloppsanläggningen får inte påbörjas innan du fått beslut om tillstånd!

STEG 4 - Beslut om tillstånd för avloppet

Beslut om tillstånd till anläggning får du hem i brevlådan. Läs noga igenom villkoren i tillståndet. Att ej följa villkoren kan i värsta fall leda till att du måste göra om anläggningen.

Tillståndet är giltigt så länge anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum och den är färdig inom fem år från beslutsdatum.

Faktura gällande avgiften för ansökan skickas i samband med beslut om tillstånd.

STEG 5 - Anlägga avloppet

Var noga med att följa villkoren i tillståndet. Eventuella avsteg från ansökan eller beslut om tillstånd ska anmälas till Bygg och Miljö innan ändring genomförs.

STEG 6 - Slutredovisa avloppsanläggningen

Redovisa avloppsanläggningen noggrant enligt intyg som följde med beslut om tillstånd. Var uppmärksam på att vissa delar av anläggandet ska redovisas med foton.

Kom överens med entreprenören redan innan vem som ansvarar för att redovisa anläggningen. Enligt lagen är det dock alltid fastighetsägaren som är ansvarig.