Skyltar utmed väg

Skylt på rött hus

Rättsenheten på länsstyrelsen handlägger skyltärenden som ligger utanför vägområde och ej detaljplanelagt område.

Ansökan skickas till
gavleborg@lansstyrelsen.se

Relaterad sida

Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Plan och bygg
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)