Djur

Länsstyrelsen är ansvarig för djurskyddstillsyn. Viss verksamhet som rör djur kräver tillstånd eller anmälan. Central myndighet för djurskydd är Jordbruks­verket.

Kontakta Bygg och Miljö om djur eller djurhållning orsakar störningar som kan vara en olägenhet för människors hälsa eller miljö.