Vilda djur

Skadedjur

Djur som inte är önskvärda kan få benämningen skadedjur. Med skadedjur avses dock främst olika insekter som angriper livsmedel, trä och textiler. Råttor och andra gnagare brukar också vara de mest frekventa skadedjuren. Vissa skadedjur kan vara väldigt svåra att bli av med, då de är små och förökar sig fort. De kan följa med skadade förpackningar, komma in via skadade lister och otätheter. De livnär sig sedan av rester och spill av framför allt livsmedel. För att minska risken för skadedjursangrepp är det viktigt att städa upp matrester och rester av spannmål, och det är bra att kontrollera att lister vid dörrar och fönster är täta. Har man ett svårlöst skadedjursproblem går det att kontakta ett företag som har specialiserat sig på skadedjur till exempel Anticimex.

Fåglar som stör

Vilda fåglar kan vara både aggressiva, skräpa ned och föra oljud, men de är normalt sett ingen olägenhet för människors hälsa. Anledningen till att fåglarna sitter på vissa byggnader mer än andra är för att det finns goda betingelser för dem att sitta just där. De trivs där helt enkelt. Att skjuta fåglar är inte en långsiktig lösning eftersom nya individer ständigt dyker upp. Det man kan göra är att minska trivseln för fåglarna. Det finns företag som specialiserar sig på detta, bland annat Scan Cord AB och Anticimex. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med vilda fåglar.

Grävlingar under huset

​Att ha ett grävlingsgryt under sitt hus är inte speciellt trevligt. Grävlingar är aktiva på natten och skygga djur så du kanske inte träffar på dem trots att de bor på din tomt. Däremot kan gångarna ställa till med problem för husgrunden. Du kan förebygga problemet genom att hålla rent i trädgården och runt huset samt täta husgrunden.

Har du väl fått in grävlingar på tomten är det bästa att först sätta igen ingången. Innan du gör det måste du självklart vara säker på att alla grävlingar är ute ur grytet. I vissa fall kan det vara motiverat med så kallad skyddsjakt, du kan läsa mer om detta i Jaktförordningen (bilaga 4, punkt 2). Kontakta en jaktorganisation på orten du bor om du behöver hjälp. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med grävling eller annat djur under huset/på tomten.

Rådjur i trädgården

​Att stängsla in sin tomt är det effektivaste sättet att bli av med återkommande rådjursbesök. Vill du inte sätta upp stängsel runt din tomt kan du i stället pröva följande:

  • Plantera växter som rådjuren inte vill ha
  • Sätta upp skrämselanordningar
  • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren

Påträngande älgar

Om du råkar ut för en påträngande och aggressiv älg ska du kontakta polisen på telefon 114 14.