Grundsärskola

Bild på barnhand och bok

Välkommen till grundsärskolan som finns på Gärdeåsskolan i Ljusdal. Grundsärskolan finns för barn i årskurserna 1-9 och skolan har även fritid.

Grundsärskolan ska ge elever en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

För att få rätt till att gå i Grundsärskola krävs en utredning som omfattar:

  • Psykologisk bedömning som konstaterar utvecklingsstörning.
  • Pedagogiskt bedömning som konstaterar att man inte kan nå grundskolans kunskapsmål.
  • Medicinsk bedömning.
  • Social bedömning.

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Bodil Grahn

0651-185 45

bodil.grahn@ljusdal.se