Lärarutbildning (VFU)

Kommunen och lärarutbildningen har ett delat ansvar för den Verksamhetsförlagda Utbildningen (VFU) för att skapa en helhet i utbildningen. Ljusdals kommun samarbetar - enligt avtal - med Högskolan i Gävle och i mån av plats kan vi också ta emot studenter från andra lärosäten.

Studenter som gör sin VFU hos oss är en resurs i skolutvecklingsarbetet och i kommande rekryteringar. De har nyvunna kunskaper att dela med sig av och kan via sitt examensarbete också belysa intressanta områden ute i verksamheten. I möten mellan yrkesverksamma lärare och studenter på skolorna finns goda möjligheter till ömsesidigt lärande.

Vi har utbildade lokala lärarutbildare (LLU) och kontinuerligt utbildas nya.

Studenterna är värdefulla då kommunen ska nyanställa lärare. Varje nyanställd, nyexaminerad lärare har möjlighet att få stöd av en speciellt utbildad mentor under sitt första år i yrket.

Är du intresserad av att göra din VFU i Ljusdals kommun? Kontakta VFU-samordnare på utbildningsförvaltningen så får du veta mer.

Lokal samordnare för VFU och mentorskap

Marie Rimmenhorn
0651-182 04
marie.rimmenhorn@ljusdal.se