Svets Lärlingsutbildning

Som svetsare kan du arbeta inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Utbildningen är en lärlingsutbildning och sker i nära samarbete med branschen vilket ger stora möjligheter för dig att få arbete direkt efter utbildningen. Det finns en stor efterfrågan på svetsare lokalt men även i hela landet.

Ansökan

Ansökan görs via Utvecklingscentrums studie- och yrkesvägledare.

Du som elev ansvarar för att ordna en praktikplats som kan erbjuda arbetsuppgifter med svetsning och i samband med att avtalet skrivs mellan elev, komvux och företaget. Godkänt avtal av praktikplats lämnas sedan till komvux tillsammans med din ansökan och dina tidigare grundskole- eller gymnasiebetyg.

Vem kan söka?

Du som har betyg i delkurs 4 i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Kursstart

Kontinuerliga starter.

Studieort

Ljusdal, Slottegymnasiet.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att 70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter. Första terminen är du inne på skolan för undervisning och andra terminen ute på företag.


Vilka kurser ingår i utbildningen?

Du kommer att läsa dessa kurser

Kurskoder och poäng

Kurskod

Kurs

Poäng

TILTIL01

Tillverkning underlag 1

100

SAASVT00S

Svetsgrund

100

CADCAD01

CAD 1

50

CADCAD02

CAD 2

50

DARCAD

CAD/CAM

100

SAAKÄL01S1

Kälsvets 1/Mig-Mag

100

SAAKÄL01S3

Kälsvets 1/Tig

100

SAASTU01

Stumsvets

100

SAAKÄL02S3

Kälsvets 2/TIG

100

SAAKÄL02S1

Kälsvets 2/Mig-Mag

100
Sammanlagt 900 poäng.

Kurslitteratur

  • Ritningsläsningens ABC.
  • Verkstadshandboken Övningshäfte.

Tillgång till dator för digital litteratur.

Studietakt

Heltid.

Utbildningstid

40 veckor.

Antal platser

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasienivå.

Har du funderingar?

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utvecklingscentrum.

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.
Utbilda dig till ett yrke via Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Utvecklingscentrum
Reception
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal med SYV

Kontakta oss

Lärare
Pär Olsson
0651-183 85
par.o@edu.ljusdal.se

Relaterade sidor