Fritidshem

På Järvsö skola har vi en fritidshemsavdelning för årskurs 4-6 som är öppen 06.30 till 17.30. Verksamheten kan även flyttas till Järvsö skolas fritidshem F-3 som ligger i Nybo vid lov och andra sammanslagningar.

Vi arbetar för att förena omsorg, lärande och utveckling som stödjer elevens fysiska, intellektuella och sociala utveckling. Vi försöker fånga upp och vidareutveckla intressen och förmågor hos eleverna samt inspirera dem att våga och få möjlighet att prova på nya aktiviteter. Träna på att ta eget ansvar är viktigt samt att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Vi stöttar eleverna i att kunna göra egna val beroende på intressen, dagsform och utifrån personliga behov.

Gemenskapen vid frukost samt mellanmålet är viktiga delar under dagen. Här tränar vi på sociala förmågor och kan diskutera kring tankar, funderingar och värderingar. Här möts vi i det goda samtalet.

Fysisk aktivitet är viktigt, därför är vi i idrottshallen två gånger i veckan. Här är samarbete, ansvarstagande, kompromiss och egna val i fokus när de tillsammans bestämmer vad och hur de ska nyttja tiden. Tillsammans med musik blir det till härliga stunder.

Skapande i olika material stimulerar fantasi och kreativitet. Vi spelar mycket brädspel som utvecklar många sidor inte minst turtagning, samspel och koncentration.

VÅRA TRIVSELREGLER

Tala om när du kommer och när du går.

Kläder, ryggsäckar och skor ställer du i hallen.

Plocka undan efter dig.

Inget godis på fritids.

Alla ska göra sitt bästa för att ta hand om varandra och vår miljö så att alla kan känna sig trygga, trivas och må bra.