Sjukanmälan

Förskoleklass, årskurs 1-3:
0651-181 83

Årskurs 4-6:
0651-180 67

eller via kommunens e-tjänst

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.

När eleven är olovligt frånvarande från skolan går ett SMS ut från skolan till vårdnadshavaren.

Relaterade sidor

Råd om vård dygnet runt – ring 1177 eller via internet