Kontakta oss

”Det är av stor betydelse att det erbjuds rika möjligheter att såväl delta i som besöka aktiviteter och evenemang inom kultur, idrott och fritid.
Goda förutsättningar för alla kulturarbetare och idrottare är grunden.
Ett utvecklande av dessa sektorer, i nära samarbete med föreningar och ideella, utgör viktiga byggstenar för vår hållbara kommun.”

Mål: Kultur- och fritid ska ha en central roll i att skapa ett socialt hållbart samhälle och vara tillgängligt för alla.

Indikatorer - Delmål

  • Tillgång till fritidsmöjligheter; idrott, motion och kultur
  • Nöjdhet med verksamheter och utbud

Mått

  • Fritidsmöjligheter, medborgarundersökning, SCB.
  • Verksamheter och utbud, medborgarundersökning, SCB.
  • Andelen elever 7 – 15 år som deltar i musikskola.

Från Ljusdals kommuns Lokala utvecklingsstrategi 2015-2020

Kontakta oss

Kulturchef

Elin Sundberg

0651-182 10

elin.sundberg@ljusdal.se

Skolkultursamordnare

Claes Johansson (vikarie)

076 - 813 30 72

claes.johansson@ljusdal.se

Administratör

Malin Lindgren

0651-182 01

malin.lindgren@ljusdal.se