Mountainbikeslingor på Kläppaåsen

Skyltar som visar cykelbana

På Kläppaåsen i Ljusdal finns det nu en uppmärkt 4,5 km lång mountainbikeslinga av lättare svårighetsgrad och en 7,7 km svårare slinga. Slingorna är ett led i utvecklingen av Kläppaåsen som en året-runt-arena.

Blåmärkt 4,5 km mountainbikeslinga
Slingan, som håller blå svensk/internationell standard, är anlagd i närområdet runt skidstadion och elljusspåret, mestadels på stig men även kortare sträckor längs elljusspåret och genom relativt lätta partier i skog.

Det är en relativt lättcyklad bana, med inslag av rötter och stenar, som passar familjen och barn från ca 7 år och uppåt och mountainbikestorlek från 24". Banan har en stigning/fallhöjd på ca 50 m vilket gör den lämplig för familjen.

Starten för banan är vid skidstadion och de första skyltarna är uppsatta vid den stora viadukten. Blå skyltar anger sträckningen och svarta pilar på vit botten visar riktningen mellan skyltarna.

Rödmärkt 7,7 km mountainbikeslinga
Den här slingan, som håller röd svensk/internationell standard, går genom skogen och gör avstickare ut på Kläppaåsen mot Snäre. Den innehåller en hel del stigningar och utförslöpor som utmanar din kondition och även en del steniga partier och naturliga hinder som utmanar din teknik. Slingans stigning/fallhöjd är ca 220 m. Den har även A- och B-linje för att underlätta för cyklister.

Starten är vid skidstadion och de första skyltarna är uppsatta vid den stora viadukten även för den röda slingan. Röda skyltar anger sträckningen och svarta pilar på vit botten visar riktningen mellan skyltarna.

Kontakt

Fritidsenheten
Ljusdals kommun
0651-180 00 växel