Lotterier

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamhet i spellagen (2018:1138) och kommuner ansvarar enbart för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som administerar för dessa registreringar. För att registrera sig ska det finnas en lotteriansvarig som ansvarar för bland annat anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna kommer även att ha kontakt med den kontrollant som fritidsenheten utser.

Om deltagare inte behöver betala en insats krävs ingen registrering.

Spellagen gäller för spel om pengar och vinster med ett värde i pengar. Med spel avses lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Med onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel. 

Ansökan om tillstånd eller registrering skickas till:
Ljusdals kommun
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL